Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Hoe sla ik een vooraanzicht foto op voor een gebouw in het FMIS? (nieuw 2022)

« Terug naar het overzicht

Via de Navigator binnen de Citrix omgeving kunnen we het detailscherm van een gebouw openen door deze op te zoeken in de boomstructuur en met de muis rechts te klikken hierop en te kiezen voor 'Eigenschappen':

3631.png

Vervolgens opent het eigenschappenvenster van het gebouw, in het menulint rechts is er een knop met een portretfoto icoon op terug te vinden als voorlaatste onderaan:

3632.png


De onderste knop in deze reeks gaan we later gebruiken om de foto ook als algemene bijlage toe te voegen.

 

Wanneer we op deze knop drukken verschijnt er een pop-up waar we de 'standaard foto' kunnen beheren van het gebouw. (Dit is de foto die in het webportaal zal worden weergegeven):

3633.png

We kunnen in dit scherm een extra foto toevoegen dmv de knop (1), er kan er slechts één als 'Standaardafbeelding' worden geselecteerd en deze zal in het webportaal worden weergegeven. Met de knop (2) kunnen we een bestaande foto verwijderen en met de knop (3) kunnen we de foto opladen en vervangen door een nieuwe versie.

Wanneer we bovenaan voor het tabblad 'Miniatuur' kiezen dan kunnen we de opgeladen foto nog bewerken om de weergave te verbeteren. We controleren hier of de weergave een duidelijk beeld geeft van de voorgevel van dit gebouw.

Vervolgens gaan we dezelfde foto nog eens toevoegen als bijlage, we klikken in het menu lint aan de rechterkant op de onderste knop, wanneer er nog geen bijlage is toegevoegd zal het een 'paperclip' icoontje zijn op deze knop: , wanneer er wel al bijlagen zijn toegevoegd zal er een 'post-it' als icoontje te zien zijn: . Na het klikken op deze knop zal er een pop-up scherm verschijnen waar al da niet al bijlagen in de lijst te zien zullen zijn:

 3634.png

Hier beschikken we over de opties om een bestand toe te voegen (1), te verwijderen na selectie in de lijst (2) en op te slaan nadat we een bestand hebben toegevoegd (3).

Na het toevoegen via knop (1) kunnen we op positie (4) het type bestand selecteren, binnen deze context kiezen we steeds voor 'vooraanzicht' en via de knop (5) kunnen we het bestand gaan selecteren en opladen in deze lijst van bijlagen.

Als alles goed verwerkt is zie je in het eigenschappenvenster nu geen knop met paperclipje meer, maar een knop met een post-itje als gevolg van de eerste bijlage toe te voegen.

We letten er bij beide foto's op dat we een versie opladen waarvan de horizon oriëntatie  overeenstemt met het werkelijke beeld. Met andere woorden, de lucht bovenaan en de aarde onderaan met een horizontale horizonlijn.

Op deze manier is de goede weergave binnen onze verschillende applicaties (FMIS & ArcGIS) gegarandeerd.