Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaams zorgkrediet vanaf 1/9/2016

Wat is het Vlaams zorgkrediet?

Het zorgkrediet kan genomen worden voor één van volgende motieven:

-zorg voor een kind tot en met 12 jaar
-medische bijstand
-palliatieve zorg
-zorg voor een kind met een handicap
-opleiding

 

Hoe kan je het Vlaams zorgkrediet opnemen?

Je kan uit volgende mogelijkheden kiezen tijdens het zorgkrediet:

  • de arbeidsprestaties volledig onderbreken;
  • de arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking;
  • de arbeidsprestaties verminderen met een vijfde van een voltijdse betrekking. Je moet in dat geval een voltijdse aanstelling hebben.

 

Hoe lang kan je het Vlaams zorgkrediet opnemen?

Ongeacht de reden waarvoor je het zorgkrediet opneemt, heb je tijdens je loopbaan recht op:

18 maanden in geval van een volledige onderbreking
of
36 maanden bij een onderbreking tot de helft van een normale voltijdse arbeidsregeling
of
90 maanden bij een onderbreking van de voltijdse arbeidsprestaties met een vijfde

Eén maand volledige onderbreking is gelijk aan twee maanden halftijdse onderbreking en aan vijf maanden onderbreking met een vijfde.

De periodes van loopbaanonderbreking die je in het verleden hebt opgenomen, tellen niet mee voor de berekening van het contingent zorgkrediet.

 

Heb je recht op een onderbrekingsuitkering bij het Vlaamse Zorgkrediet?

Je krijgt een onderbrekingsuitkering van de Vlaamse overheid, departement WSE.
Je vindt alle info over de onderbrekingsuitkeringen op de website over het zorgkrediet.

 

 

Lees hier de infopagina over zorgkrediet van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Lees hier de omzendbrief over zorgkrediet.