Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat betekent het recht op inzage in bestuursdocumenten?

« Terug naar het overzicht

Recht op inzage wil zeggen: dat men de bestuursdocumenten mag inzien, er uitleg over vragen en men heeft het recht om er een kopie (afschrift) van te ontvangen. De inzage en uitleg zijn altijd kosteloos. En principe mag voor de overhandiging van een kopie geen kostprijs gevraagd worden.

Waarom?

Artikel II. 31 Bestuursdecreet stelt dat overheidsinstanties verplicht zijn aan iedereen die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er een afschrift van te overhandigen of er uitleg over te verschaffen.

In principe mag voor de overhandiging van een kopie geen kostprijs gevraagd worden. Enkel wanneer het verzoek van de ouders kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter mag voor de overhandiging van een kopie de betaling van een bedrag op basis van een redelijke kostprijs gevraagd worden of mag er geweigerd worden gevolg te geven aan dit verzoek. Ook wanneer de ouders om bijkomende kopieën verzoekt, kan de school op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Er kan enkel een redelijke kostprijs gevraagd worden met behoud van de toepassing van artikel 12, lid 5, en artikel 15, lid 3 van de algemene verordening gegevensbescherming.