Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat kan opgevraagd worden?

« Terug naar het overzicht

Men kan enkel de openbaarmaking van bestuursdocumenten vragen. Er kan slechts sprake zijn van een bestuursdocument voor zover de informatie zich op een drager bevindt. Aldus vallen onder het begrip bestuurshandelingen 'schriftelijke stukken, geluids- en beeldopnamen met inbegrip van de gegevens vervat in geautomatiseerde informatieverwerking, notulen, statistieken, administratieve richtlijnen, omzendbrieven, contracten en vergunningen, examenscohiers, enz. waarover een overheid beschikt.

Het feit dat het gevraagde als een bestuursdocument wordt beschouwd, betekent echter niet dat het gevraagde automatisch openbaar moet worden gemaakt: de overheid kan immers uitzonderingsgronden inroepen, bv. als het document vertrouwelijke gegevens bevat.

De aanvraag tot inzage in bestuursdocumenten moet betrekking hebben op bestaande documenten. Met bestaande documenten wordt dus ook bedoeld dat de overheid niet verplicht kan worden om documenten te verwerken of te analyseren.

Waarom?

Artikel I. 4, 3° van het Bestuursdecreet stelt dat een bestuursdocument: alle informatie is , ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie.