Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wie kan bestuursdocumenten opvragen/wie heeft recht op inzage in bestuursdocumenten?

« Terug naar het overzicht

Iedereen kan bestuursdocumenten opvragen (artikel II. 31 Bestuursdecreet)

Wie documenten opvraagt, moet geen belang aantonen en moet hiervoor geen verantwoording geven.

Behalve indien de aanvrager de openbaarmaking vraagt van informatie van persoonlijke aard moet de aanvrager aantonen dat hij rechtstreeks en persoonlijk in zijn rechtssituatie kan worden geraakt (bv.: examens, evaluatieverslag, documenten in verband met een bevorderingsronde: die documenten die tot de beslissing vaste benoeming geleid heeft, …).

Van het aantonen hiervan wordt vrijgesteld degene waarover het document handelt.

Gaat om informatie van persoonlijke aard, dan moet worden nagegaan of de aanvrager het vereiste belang heeft. Want de openbaarheid van informatie van persoonlijke aard wordt gekoppeld aan het aantonen van een belang. Dit belang moet beschouwd worden als een ontvankelijkheidsvereiste voor de openbaarheidsaanvraag waaraan in eerste instantie moet voldaan zijn.

Als het om bestuursdocumenten gaat moet nagegaan worden of de gevraagde documenten van persoonlijke aard zijn.

Waarom?

In principe zijn bestuursdocumenten openbaar, behalve wanneer de openbaarmaking ervan niet opweegt tegen één van de uitzonderingen. De uitzonderingsgronden zijn vermeld in de artikelen II. 33 t.e.m. II. 39 van het Bestuursdecreet. Dit heeft tot gevolg dat iedereen de openbaarmaking van bestuursdocumenten kan vragen.

Artikel II. 40, §3 van het Bestuursdecreet bepaalt wat onder informatie van persoonlijke aard wordt verstaan: informatie die betrekking heeft op een beoordeling of een waardeoordeel, of die de beschrijving van een gedrag bevat van een bij name genoemd of een gemakkelijk identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoon die inzage vraagt in bestuursdocumenten moet geen belang aantonen, behalve als hij/zij om de openbaarmaking van informatie van persoonlijke aard verzoekt (artikel 40 §3, 2de lid van dit decreet).