Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wij gaan met onze leerlingen naar het buitenland, wat zegt de regelgeving?

« Terug naar het overzicht

Omzendbrief Extra-Muros activiteiten voor het Basisonderwijs

Soepel en eenvoudig zijn de kenmerken van deze omzendbrief over de extra-muros activiteiten. Eén regel in feite: het schoolbestuur, of bij delegatie de directie, beslist over de organisatie van extra-muros activiteiten. Hij of zij oordeelt zelf, in overleg met de betrokken leraren en met de school- of participatieraad, hoeveel lesdagen aan bepaalde activiteiten worden besteed, welke leerlingengroepen participeren en hoe de niet-deelnemende leerlingen zullen worden opgevangen. Natuurlijk moeten de activiteiten een onderwijzend en opvoedend karakter hebben, goed voorbereid zijn en geëvalueerd worden. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de sociale dimensie: zo veel mogelijk, en liefste alle leerlingen moeten (kunnen) deelnemen. Edulex: omzendbrief BAO/2001/13 extra-muros basisonderwijs. http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13170

Omzendbrief Extra-Muros activiteiten voor het Secundair Onderwijs (SO, BuSO en DBSO)

Deze omzendbrief vereenvoudigt de regelgeving rond extra-muros activiteiten (en vervangt de omzendbrieven van 22-06-89, 03-08-90 en 23-05-2001). Het gaat om elke activiteit van minimum twee aaneensluitende lesdagen (geen maximum meer) buiten de school voor tenminste één klas- of leerlingengroep. Melding aan het departement hoeft niet, schriftelijk akkoord van ouders of voogd bij elke afzonderlijke activiteit is niet meer nodig. In principe nemen alle leerlingen deel. De directeur beslist als een "goede huisvader" hoeveel begeleiders nodig zijn en vanaf welk aantal niet-deelnemers de organisatie niet langer opportuun is.
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13468