Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat verstaat men onder de basisvorming, het specifieke gedeelte en het complementaire gedeelte?

In het eerste leerjaar A en in het eerste leerjaar B van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men telkens een basisvorming en een keuzegedeelte. In het tweede leerjaar A van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men naast de basisvorming de basisopties (en soms nog een complementair gedeelte).

In het beroepsvoorbereidend leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men naast de basisvorming de beroepenvelden (en soms nog een complementair gedeelte).

Het keuze-/complementair gedeelte in de lessentabellen van de eerste graad A- en B-stroom betekent echt vrije ruimte voor de school. Om die andere invulling van het complementair gedeelte administratief in te schrijven, maakt de school gebruik van de benaming ‘seminaries’.

Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs onderscheidt men in de studierichtingen naast de basisvorming en het specifieke gedeelte, het complementaire gedeelte.

Voor de basisvorming zijn er vakgebonden eindtermen geformuleerd, voor het specifieke gedeelte van een opleiding worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

Het complementaire gedeelte in de lessentabellen van de tweede en de derde graad betekent echt vrije ruimte voor de school en kan met vakken worden ingevuld of onder de vorm van thematisch en projectmatig werken, begeleid zelfgestuurd leren …

Raadpleeg voor meer informatie hierover de tekst ‘Vrije ruimte’ op GO! pro in de rubriek pedagogische begeleiding > secundair onderwijs > standpunten, visieteksten en instrumenten secundair onderwijs.