Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wanneer kunnen de lessentabellen voor het nieuwe schooljaar geraadpleegd worden?

Net voor de kerstvakantie worden de lessentabellen zonder leerplannummers voor het volgende schooljaar samen met een toelichting op GO! pro gepubliceerd.

De toelichting verduidelijkt waarom er voor een bepaalde studierichting een nieuwe lessentabel werd ontwikkeld.

Eind mei ontvangen we de goedkeuring van de inspectie en de minister i.v.m. de nieuwe leerplannen. De lessentabellen voor het volgende schooljaar worden dan opnieuw gepubliceerd, maar nu met de link naar de leerplannen die volgend schooljaar geldig zijn.