Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Waarom worden er nieuwe lessentabellen ontwikkeld?

Veranderingen in de samenleving vragen steeds om nieuwe kennis en vaardigheden en daarmee om een blijvende ontwikkeling van ons onderwijs.

Daarom zijn de lessentabellen, net zoals de leerplannen steeds in beweging. Concreet houdt dit in dat de nieuwe leerplannen worden ontwikkeld omwille van:
  • nieuwe (specifieke) eindtermen of ontwikkelingsdoelen;
  • nieuwe studierichtingen;
  • nieuwe inzichten/werkwijzen binnen een bepaald vakgebied;
  • nieuwe aanbevelingen vanuit de sector;
  • resultaten van peilingen georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming met betrekking tot bepaalde vakken;