Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Hoe zijn de lessentabellen van de eerste graad opgebouwd?

In het eerste leerjaar A en in het eerste leerjaar B van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men telkens een basisvorming en een keuzegedeelte. In het tweede leerjaar A van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men naast de basisvorming de basisopties (en soms nog een keuzegedeelte). In het beroepsvoorbereidend leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men naast de basisvorming de beroepenvelden (en soms nog een keuzegedeelte).

Het keuze-/complementair gedeelte in de lessentabellen van de eerste graad A- en B-stroom betekent echt 'vrije ruimte' voor de school. Om die andere invulling van het complementair gedeelte administratief in te schrijven, maakt de school gebruik van de benaming 'seminaries'.