Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat is een geïntegreerd leerplan?

Om een goede samenhang tussen de verschillende vakken (bijvoorbeeld vakken theorie en praktijk) te bekomen, worden er vaak geïntegreerde leerplannen ontwikkeld. Dit houdt in dat er bij deze leerplannen geen verdeling in vakonderdelen is.

Bij de integratie van bijvoorbeeld de praktische en theoretische vakken wordt er binnen het leerplan dan ook geen onderscheid gemaakt tussen praktische en technisch-theoretische vakken, waardoor beide als een geheel worden ervaren en de afstemming van theorie op praktijk optimaal wordt. Het onderscheid (in de lessentabel) tussen TV en PV (en eventueel ook nog PV/TV Stage) is er bij die bepaalde leerplannen enkel om administratieve redenen.

Het is dan ook wenselijk om theorie en praktijk door één en dezelfde leraar te laten geven. Voor die delen die door verschillende leraren worden behandeld, spreekt het voor zich dat permanent overleg (onder andere voor het op elkaar afstemmen van de leerplannen en leerplandoelstellingen), binnen de vakwerkgroep cruciaal is. Daarnaast zijn een aangepaste infrastructuur en een aangepaste manier van evalueren eveneens vereist.