Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat is de administratieve benaming van een vak?

De administratieve vakbenaming zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken … legt de benamingen vast van de algemene vakken, de kunstvakken, de praktische vakken en de technische vakken.

Dergelijke vakbenamingen worden gebruikt in de leerplannen en de lessentabellen, maar daarnaast ook in de administratie in verband met de opdracht van de betrokken leraar.
  • AV voor de algemene vakken
Bijvoorbeeld: AV Kunstgeschiedenis, AV Lichamelijke opvoeding, AV Nederlands.

Deze vakken maken deel uit van de basisvorming, het specifieke gedeelte en het complementaire gedeelte binnen de onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO.
  • KV voor de kunstvakken
Bijvoorbeeld: KV Algemene muziekleer, KV Voordracht en welsprekendheid, KV Waarnemingstekenen …

Deze vakken maken deel uit van het specifieke gedeelte en het complementaire gedeelte binnen de onderwijsvormen KSO, BSO en TSO.
  • PV voor de praktische vakken
Bijvoorbeeld: PV Praktijk elektriciteit, PV Praktijk fotografie, PV Praktijk mechanica …
  • TV voor de technische vakken
 
Bijvoorbeeld: TV Hout, TV Kantoortechnieken, TV Toegepaste economie …
  • PV/TV Stage voor stagevakken
Bijvoorbeeld: PV/TV Stage centrale verwarming/sanitair.