Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat betekent de (D) bij bepaalde leerplandoelstellingen?

Binnen de leerplandoelstellingen en leerinhouden wordt duidelijk het verschil aangegeven tussen datgene dat tot het minimum behoort (en dus zeker bereikt/nagestreefd moet worden) en datgene dat tot de uitbreiding behoort.

Differentiële leerplandoelstellingen en leerinhouden die onder de uitbreiding vallen, worden cursief weergegeven en aangeduid met een (D).