Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat betekenen OD/ET/DSET in de eerste kolom van de tabel met de leerplandoelstellingen en leerinhouden?

Er is een grote vraag naar leerplannen die ruimte creëren voor eigen inbreng van de leraren. Daarom dat de leerplanontwikkelaars die leerplannen concipiëren op basis van ontwikkelingsdoelen/eindtermen/specifieke eindtermen de leerplandoelstellingen beperken tot het dekken van de OD/ET/DSET.

Voor vakken waarvoor OD, ET en DSET gelden, wordt daarnaar in de leerplannen op een herkenbare manier verwezen in de eerste kolom van de tabel met de leerplandoelstellingen en leerinhouden.

Bijv. leerplan Wiskunde 1e graad B-stroom

Decr. Nr
Leerplandoelstelling​enLeerinhouden​
​OD1
​OD2
​OD3


Bijv. leerplan Wiskunde 3e graad ASO

​Decr. Nr
​Leerplandoelstellingen​Leerinhouden
​ET1
​ET2
​ET3


Bijv. leerplan Fysica 3e graad ASO (studierichtingen met een pool wetenschappen)

Decr. Nr
LeerplandoelstellingenLeerinhouden
​ET1
​ET2
​ET3
​DSET1
​ET4
​DSET5