Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Waarom worden er nieuwe leerplannen ontwikkeld?

Veranderingen in de samenleving vragen steeds om nieuwe kennis en vaardigheden en daarmee om een blijvende ontwikkeling van ons onderwijs.

Concreet houdt dit in dat de nieuwe leerplannen worden ontwikkeld omwille van:
  • nieuwe (specifieke) eindtermen of ontwikkelingsdoelen;
  • nieuwe studierichtingen;
  • nieuwe inzichten/werkwijzen binnen een bepaald vakgebied;
  • nieuwe aanbevelingen vanuit de sector;
  • de resultaten van peilingen georganiseerd door het departement onderwijs met betrekking tot bepaalde vakken;
Niet alle wijzigingen zijn even ingrijpend voor de scholen. Bestaande leerplannen kunnen ook herwerkt of geactualiseerd worden. Leerplannen worden herwerkt wanneer ze een voorlopige goedkeuring kregen van de onderwijsinspectie. Leerplannen worden geactualiseerd wanneer ze niet meer voldoen aan de huidige verwachtingen eigen aan de studierichting.

Voor die leerplannen die wel grondig vernieuwd worden of gewoon helemaal nieuw zijn, is een goede implementatieperiode belangrijk zodat leraren vertrouwd geraken met de nieuwe concepten en met de wijze waarop die binnen de klas- en schoolpraktijk gerealiseerd kunnen worden.

De betrokken vakadviseurs organiseren een aantal infosessies over de nieuwe leerplannen. Die infosessies worden aangekondigd via de GO!-nieuwsbrieven en de kalender op GO! pro. Doorgaans vinden de infosessies plaats vanaf de maand februari voorafgaand aan het schooljaar waarin ze in voege treden.