Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Waarom staat er op sommige leerplannen het watermerk 'ontwerp'?

Eind januari worden de door de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! ontwikkelde leerplannen ingediend bij de onderwijsinspectie en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.

Deze nieuwe leerplannen worden begin februari op de website gepubliceerd. Aangezien de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! voor deze leerplannen nog geen advies heeft ontvangen van de onderwijsinspectie, wordt het watermerk ‘in ontwerp’ aangebracht op de leerplannen. Op deze manier worden de gebruikers van deze leerplannen op de hoogte gesteld dat het hier om een nog niet geadviseerd leerplan gaat.

Wanneer de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! de goedkeuring van de inspectie en de minister (eind mei) heeft ontvangen, zal het leerplan in ontwerp vervangen worden door een definitieve versie.

​​​