Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Hoe worden leerplannen ontwikkeld?

Nieuwe leerplannen worden ontwikkeld binnen leerplancommissies die bestaan uit de betrokken (vak)adviseur van de Pedagogische begeleidingsdienst, leraren en externe deskundigen (bijvoorbeeld lectoren van de lerarenopleiding of experts uit de sector).

De leden van de leerplancommissie vertalen de (specifieke) eindtermen en ontwikkelingsdoelstellingen of andere referentiekaders in leerplandoelstellingen.

Belangrijke inhoudelijke accenten die worden vooropgesteld bij de leerplanontwikkeling binnen de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! zijn:
  • nadruk op kennisproductie, competentieontwikkeling en ontwikkeling van waarden;
  • kiezen voor betekenisvolle gehelen en dus minder voor versnippering (bijvoorbeeld geïntegreerde leerplannen, competentiegerichte leerplannen …);
  • prikkelen van de intrinsieke motivatie van leerlingen;
  • stimuleren van leraren om authentieke en uitdagende leeromgevingen te creëren;
  • mogelijkheden inbouwen om om te gaan met individuele verschillen;
  • ontwikkelen van het zelfsturend vermogen van leerlingen;
  • ruimte laten voor eigen profilering van scholen, leraren en leerlingen;
  • het garanderen van een degelijke inhoudelijke aansluiting basisonderwijs-eerste graad secundair onderwijs;

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is als centrale inrichtende macht bevoegd voor de ontwikkeling van haar leerplannen en voor de advisering/goedkeuring ervan worden ze doorgestuurd naar de inspectie/minister.