Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Het begrip schoolraad, zoals ingevoerd door het participatiedecreet in het gesubsidieerd onderwijs, is identiek aan het begrip schoolraad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, conform artikel 11 van het BDGO van 14 juli 1998. Is het lidmaatschap van de leden van de participatieraden/schoolraden van het gesubsidieerd onderwijs verenigbaar met het lidmaatschap van een schoolraad GO!?

« Terug naar het overzicht

​Artikel 9, §1, 11° voorziet een onverenigbaarheid met het lidmaatschap van een andere schoolraad. Het begrip ‘andere schoolraad’ is in het BDGO niet verder gedefinieerd, maar uit de context is het duidelijk dat dit een ‘andere schoolraad’ uit ons net moest zijn. Maar, ingevolge het participatiedecreet, worden in het gesubsidieerd onderwijs nu ook schoolraden voorzien, zij het met enigszins andere bevoegdheden. Desondanks zijn dit tekstueel en letterlijk ook ‘andere schoolraden’. Ons hoofdargument om een onverenigbaarheid van een lidmaatschap tussen deze diverse schoolraden vast te stellen vloeit voort uit de filosofie zoals bepaald in de artikelen 22, 5° en 32, 4° BDGO m.b.t. het lidmaatschap Raad van Bestuur en Raad van het GO! wat betreft ‘de hoedanigheid van personeelslid of lid van het bestuur van een inrichtende macht of van een schoolbestuur van het gesubsidieerd onderwijs of van een gesubsidieerd centrum voor leerlingenbegeleiding, het hoger onderwijs uitgezonderd.
Die filosofie moet ons inziens ook voor de schoolraden worden doorgetrokken.