Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Hoe moet er voorzien worden in de opvolging van een overleden lid van de schoolraad?

« Terug naar het overzicht

​Wanneer een stemgerechtigd lid van de schoolraad niet meer in de mogelijkheid is om dit mandaat te voleindigen, dient er voorzien te worden in een opvolging. De opvolging dient wel binnen het jaar te gebeuren. Op welke manier en onder welke voorwaarden de opvolging moet gebeuren, is beschreven in artikel 51, §1 en §2 van het ‘kiesreglement voor schoolraden van het GO!. Indien er nog opvolgers zijn, wordt uit deze opvolgers iemand gekozen die het mandaat dan voleindigt. Wanneer de lijst met opvolgers is uitgeput, moet er een opvolger worden verkozen op de manier zoals beschreven in het kiesreglement. De raad van bestuur dient wel de termijnen van de opeenvolgende kiesverrichtingen aan te passen.