Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Kan een personeelslid dat ter beschikking gesteld is voorafgaand aan het rustpensioen, kandideren voor het lidmaatschap van een schoolraad, behalve dat van stemgerechtigd lid rechtstreeks verkozen door en uit het personeel?

« Terug naar het overzicht

​In de stand terbeschikkingstelling is men personeelslid van de school en als dusdanig geldt, conform artikel 9, §1, 2° van het bijzonder decreet betreffende het GO!, de onverenigbaarheid met het stemgerechtigd lidmaatschap van de schoolraad, behalve dat van stemgerechtigd lid rechtstreeks verkozen door en uit het personeel. De betrokkene kan wel kandideren, maar hij/zij kan het lidmaatschap pas opnemen, nadat hij/zij ontslag heeft genomen als personeelslid of op pensioen werd gesteld.