Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Moet de Vlaamse Ombudsdienst altijd vermeld worden in het antwoord aan de klager?

« Terug naar het overzicht

​Ja, dit is verplicht volgens het Klachtendecreet. Gebruik hiervoor de volgende standaardformulering: "Wanneer u niet tevreden bent met de wijze waarop u door onze instelling in dit dossier werd behandeld, kunt u hiertegen schriftelijk of mondeling klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.”