Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Welke instantie is bevoegd voor het toekennen van verloven wegens (bijzondere) opdracht?

​Zoals voor alle andere aanvragen voor verloven, terbeschikkingstellingen, loopbaanonderbrekingen, afwezigheden enz. is het college van directeurs exclusief bevoegd voor het toekennen van verloven wegens (bijzondere) opdracht. Bij verloven wegens (bijzondere) opdracht zijn er echter een aantal aspecten die nadere aandacht verdienen.

Zo zijn er vaak verschillende instanties bij betrokken:

1. Er is vooreerst de instantie die de opdracht verleent. Dit betekent dat een of andere instantie een personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap tijdelijk met een opdracht wenst te belasten. In een aantal gevallen kan het een instantie binnen de inrichtende macht ‘het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ zijn. Zo geeft de afgevaardigd bestuurder een aantal personeelsleden opdrachten binnen het centrale niveau van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, met inbegrip van de Pedagogische Begeleidingsdienst, GO!-Nascholing en de Permanente Ondersteuningscel. Ook de minister van Onderwijs of andere ministers, openbare besturen, zelfs private instellingen kunnen opdrachtgever zijn.

2. Zoals reeds gesteld, is het college van directeurs exclusief bevoegd voor het formeel toekennen van verloven wegens (bijzondere) opdracht.

3. Tenslotte is er nog de instantie die instaat voor het uitvoeren van het toegekende verlof of de toegekende terbeschikkingstelling. Hier gaat het om de administratieve verwerking van een toegekend verlof wegens (bijzondere) opdracht. Het is de directeur van de instelling van affectatie, die instaat voor de verwittiging van het werkstation van het departement. (Via elektronische weg wordt een dienstonderbreking voor verlof wegens (bijzondere) opdracht doorgezonden.)