Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wanneer ben ik als tijdelijk personeelslid vrij van reaffectatie of immuun?

Het is van belang te weten of een betrekking al dan niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling wanneer een instelling een tijdelijk personeelslid in dienst wil nemen is.

Als het tijdelijk personeelslid nog niet reaffectatievrij is, kan een boventallig personeelslid voorrang hebben op de betrekking. Dit betekent dat het tijdelijke personeelslid zijn/haar betrekking verliest.

Om te bepalen of de betrekking die een tijdelijk personeelslid inneemt, vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling, moet het personeelslid reaffectatievrij (immuun) zijn.

Wanneer is een personeelslid immuun?

Een personeelslid is op 1 september vrij van reaffectatie als het op 30 juni (dagen vermenigvuldigen met 1,2) of op 31 augustus (dagen niet vermenigvuldigen met 1,2) van het voorafgaande schooljaar minimum 720 dagen dienstanciënniteit in hoofdambt heeft opgebouwd, gespreid over tenminste drie schooljaren. De diensten in alle netten tellen mee.

Let wel:

De immuniteit heeft pas uitwerking nadat de eerste bevoegde reaffectatiecommissie haar toewijzingen heeft gedaan. Voor de instellingen die behoren tot een scholengemeenschap is dat de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap; voor de instellingen die niet behoren tot een scholengemeenschap is dat de reaffectatiecommissie van de scholengroep.

De tijdelijke personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, kunnen op dat ogenblik niet meer verdrongen worden door boventallige personeelsleden van buiten de scholengemeenschap.