Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat betekent afstand van wachtgeld aanvragen?

« Terug naar het overzicht

Een boventallig personeelslid dat tijdelijk afstand doet van zijn recht op financiële voordelen wordt voor de duur van deze afstand ontslagen van elke verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling.
Tijdens deze periode ontvangt het personeelslid geen wachtgeld(toelage).

Afstand van wachtgeld kan echter niet, wanneer er een vacante betrekking in hetzelfde ambt (reaffectatiemogelijkheid) beschikbaar is in een instelling van dezelfde scholengemeenschap als die waartoe de instelling van het boventallige personeelslid behoort (of in een instelling die niet tot een scholengemeenschap behoort voor de personeelsleden van instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren). Het personeelslid moet op dat ogenblik zijn reaffectatieverplichtingen nakomen.

Bij afstand van het recht op de financiële voordelen blijven de pensioenrechten gewaarborgd voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar wordt voor het pensioen alleen nog rekening gehouden met de nog effectief bezoldigde opdrachten in het onderwijs.