Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wanneer moet ik als vastbenoemd personeelslid pedagogische taken uitvoeren?

« Terug naar het overzicht

Wanneer je als vastbenoemd personeelslid terbeschikkinggesteld bent wegens ontstentenis van betrekking (boventallig) en je geen of een onvolledige reaffectatie of wedertewerkstelling toegewezen gekregen hebt, moet je beschikbaar blijven voor het uitoefenen van pedagogische taken.
Het uitoefenen van pedagogische taken gebeurt naargelang van het aantal uren waarvoor je boventallig bent en geen reaffectatie, wedertewerkstelling of niet-organieke toewijzing hebt.
Enkel degenen die volledig boventallig zijn en geen reaffectatie of wedertewerkstelling kregen, zijn niet verplicht om pedagogische taken op te nemen.