Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wanneer komt er een einde aan mijn reaffectatie of een wedertewerkstelling?

« Terug naar het overzicht

Een reaffectatie of wedertewerkstelling loopt in principe over de schooljaren heen. Dit geldt ook voor de vrijwillige reaffectatie of wedertewerkstelling.
Een reaffectatie of wedertewerkstelling wordt slechts beëindigd:

  • wanneer de toegewezen betrekking niet meer voor financiering of subsidiëring in aanmerking komt.
  • wanneer de inrichtende macht de betrekking moet aanbieden aan haar eigen vastbenoemd personeel (voorafgaande maatregelen) of aan personeel door haar terbeschikkinggesteld in de scholengemeenschap (prioritaire verplichtingen). De verdeling van betrekkingen, de voorafgaande maatregelen en de verplichtingen inzake reaffectatie worden elk schooljaar opnieuw overlopen.
  • wanneer de inrichtende macht bij het begin van het schooljaar de betrekking toewijst aan een ander terbeschikkinggesteld personeelslid.
  • wanneer het personeelslid niet meer voor financiering of subsidiëring in aanmerking komt.
  • wanneer het personeelslid zelf tenminste een gelijkwaardige betrekking opneemt (zie omzendbrief met kenmerk OND/I/6/SH/nc).
  • na een nieuwe beslissing van toewijzing door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap, de reaffectatiecommissie van de scholengroep of de Vlaamse reaffectatiecommissie.
  • na voorafgaande toestemming van de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs of zijn afgevaardigde op advies van de Vlaamse reaffectatiecommissie.
  • wanneer het personeelslid opnieuw vastbenoemd titularis wordt bij de inrichtende macht die hem in dienst heeft genomen of wanneer hij opnieuw geaffecteerd wordt.
  • door een benoeming na reaffectatie of wedertewerkstelling, een mutatie, nieuwe affectatie of toelating tot de proeftijd van het personeelslid.
  • wanneer de titularis van de betrekking of het personeelslid dat de titularis vervangt terugkeert.

Opschorting van een reaffectatie of wedertewerkstelling is mogelijk:
Een personeelslid kan, mits toestemming van de inrichtende macht waar hij gereaffecteerd of wedertewerkgesteld is, vragen om de reaffectatie of wedertewerkstelling op te schorten voor de volledige duur van een andere vacature die hem wordt aangeboden. Na beëindiging ervan keert hij terug naar zijn oorspronkelijke reaffectatie/wedertewerkstelling.