Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat is het verschil tussen hetzelfde ambt en ander ambt?

De definitie van "hetzelfde ambt" en "ander ambt" verschilt per onderwijsniveau.

In grote lijnen kan je stellen dat de begrippen "hetzelfde ambt" en "ander ambt" het onderscheid tussen de verschillende ambten en binnen het ambt van leraar secundair onderwijs en leraar secundair volwassenenonderwijs tussen de verschillende vakken/opleidingen/modules afhankelijk is van je vaste benoeming en bekwaamheidsbewijs.

Voor alle vakken of ambten die horen tot "hetzelfde ambt" van een personeelslid bestaan er rechten en plichten. Het begrip "hetzelfde ambt" speelt een rol bij de voorafgaande maatregelen, de terbeschikkingstelling en de reaffectatie. Het begrip "ander ambt" is van belang bij de wedertewerkstelling.

Een personeelslid kan nooit weigeren lestijden, uren-leraar, lesuren-cursist of ambten op te nemen die voor hem tot "hetzelfde ambt" horen. De inrichtende macht is steeds verplicht de opdrachten die "hetzelfde ambt" zijn voor een bepaald personeelslid, aan te bieden aan dat personeelslid.