Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat is een wedertewerkstelling?

« Terug naar het overzicht

Wedertewerkstellen betekent dat aan een terbeschikkinggesteld personeelslid een betrekking in een "ander ambt" wordt toegewezen.

Voorbeeld:

Bij een tekort aan uren in het ambt van leraar wordt een vastbenoemd leraar Volwassenenonderwijs terbeschikkinggesteld wegens ontstentenis van betrekking. Hij komt eerst in aanmerking voor een reaffectatie in "hetzelfde ambt" van leraar Volwassenenonderwijs. Als dit niet mogelijk is, wordt hij wedertewerkgesteld in een "ander ambt", bijvoorbeeld in het ambt van leraar SO.