Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Een ouder heeft een klacht ingediend maar beslist om niet op het antwoord van de instelling te wachten en schrijft zijn kind in een andere school in. Moet zijn klacht nog verder behandeld worden?

« Terug naar het overzicht

​Op het ogenblik dat de ouder de klacht indient en het kind nog in de school ingeschreven is, is er duidelijk sprake van een belang. De klachtenprocedure wordt dan ook ingezet. Een duidelijk en gemotiveerd antwoord geven op de klacht geeft blijk van goed bestuur en toont aan dat de school of scholengroep klachten ernstig neemt. Dit kan het imago van de school of scholengroep enkel ten goede komen. Als er dan inderdaad iets fout gelopen zou zijn, kunnen verontschuldigingen de ouders eventueel tot een ander idee over de school brengen. Voor de school is dit zeer belangrijk: de ouders zullen immers met anderen praten over de gebeurtenissen die geleid hebben tot de beslissing om van school te veranderen. Klachten kunnen bovendien worden ingediend tot één jaar na de feiten waarover geklaagd wordt. Hoe registreer ik dat verschillende personen dezelfde klacht hebben ingediend, bijvoorbeeld over een beslissing die door de school is genomen? Het volstaat om hier één registratieformulier voor in te vullen. Bij de gegevens over de klager vermeldt u de personen die hierover een klacht hebben ingediend. Enkel bij het optellen van de klachten is het voor het opmaken van het jaarverslag belangrijk om te weten dat verschillende personen dezelfde klacht indienden.