Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

CLB

Verwittig de directie van de onderwijsinstelling (indien CLB ontvanger is) of CLB-directie of coördinator (indien de onderwijsinstelling ontvanger is).

Het CLB begeleidt de verdere procedure samen met de directie.
  • Vang medeleerlingen en personeelsleden op.
  • Vang eventuele broers of zussen van het slachtoffer op die ook in de onderwijsinstelling/scholengroep zitten.
  • Vang de ouders op die intussen misschien in de onderwijsstelling zijn aangekomen.

Overleg tussen directie, CLB over het al dan niet tijdelijk schorsen van lessen/examens/geplande activiteiten voor alle/bepaalde klasgroepen.

Het CLB neemt contact op met het gezin, informeert naar hun wensen in verband met de rouwverwerking en legt - indien dit door het gezin gewenst wordt - contact met hulpverleners.
Gebruik: Kernboodschappen

SCHOLENGROEP

De directie licht de algemeen directeur en de scholengroep in. De scholengroep verwittigt de andere onderwijsinstellingen in de scholengroep. De CLB-coördinator/directeur van de onderwijsinstelling verwittigt de centrale communicatiedienst.
Gebruik: Kernboodschappen

LEERKRACHTEN

Verspreid een interne nota voor alle leerkrachten (e-mail, ad valvas, Smartschool).
Gebruik: Interne nota
 
Organiseer een infomoment voor alle leerkrachten, het secretariaat en niet onderwijzend (relevant) personeel van de onderwijsinstelling. Brief hen, bv. tijdens de pauze, hoe te communiceren met hun leerlingen. Vergeet ook niet de afwezigen te contacteren. Zorg voor opvang van leerkrachten die het moeilijk hebben. Ook hier kunnnen het CLB en de dienst Slachtofferhulp ondersteuning bieden.
Gebruik: Kernboodschappen, Briefing leerkrachten

LEERLINGEN

Informeer en vang de nauw betrokken leerlingen/klassen op in samenwerking met het CLB-team, de interne leerlingenbegeleiding en de dienst Slachtofferhulp.
 
Modereer de ventilatie van hun gevoelens (mondeling, artistiek, schriftelijk, ...). Spreek ook af met de klas(sen) hoe ze de rouwverwerking willen organiseren:
  • gedenkmoment in de onderwijsinstelling
  • rouwhoek,
  • iets maken ter nagedachtenis,
  • samen naar de (kerkelijke) rouwdienst gaan,
  • meewerken aan deze dienst
  • ...
  • (vergeet hierbij ook niet de wensen van de ouders).

Gebruik: Opvang betrokkenen 

Hou de leerlingen bij voorkeur in de onderwijsinstelling (aangezien opvang thuis niet verzekerd is). Vergeet ook niet de niet aanwezige leerlingen te informeren. Organiseer (indien mogelijk) in overleg met het CLB een gemeenschappelijk infomoment voor de andere leerlingen van de onderwijsinstelling of laat de leerkrachten ze per klasgroep informeren.
Gebruik: Kernboodschappen

OUDERS

Bel de ouders van de kinderen uit de betrokken klas.
Gebruik: Kernboodschappen
 
Stel een brief op voor de ouders van alle leerlingen van de onderwijsinstelling en laat deze verdelen door de klastitularissen. Je kan hen de brief meegeven tijdens het georganiseerde infomoment of later laten ronddragen door een secretariaatsmedewerker.
Gebruik: Kernboodschappen, Modelbrief ouders