Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Reactie op melding

INDIEN DE ZELFDODING BUITEN DE ONDERWIJSINSTELLING PLAATSVOND

Melding (persoonlijk, telefonisch of anders) van de gebeurtenis aan de onderwijsinstelling of CLB: stel de melder gerust, reageer rustgevend en empatisch, luister actief, vermijd sensatie.
Verzamel discreet en registreer zo veel mogelijk correcte en relevante informatie:
  • Wanneer en hoe (aanleiding, omstandigheden, wie ontdekte het, …)?
  • Wat weten de leerlingen?
  • Zijn er nog kinderen in andere onderwijsinstellingen?
  • Wat mag niet verteld/geweten worden/zijn door anderen?
  • Wat zijn de wensen van de melder?

INDIEN DE ZELFDODING IN DE ONDERWIJSINSTELLING PLAATSVOND

Vang onmiddellijk de getuigen/ontdekkers op en licht de ouders in.
Gebruik: Opvang betrokkenen
 
Registreer zo veel mogelijk relevante informatie.
  • Wanneer en hoe (aanleiding, omstandigheden, wie ontdekte het, …)?
  • Wat weten de leerlingen?
  • Zijn er nog kinderen in andere onderwijsinstellingen?
  • Wat mag niet verteld/geweten worden/zijn door anderen?
Verwittig onmiddellijk de hulpdiensten (112).
Gebruik: Melding 112/artsen, Melding politie
 
Isoleer de plaats van het gebeuren.

Documenten