Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Nazorg

EVALUATIE

Kijk hoe de crisis verder evolueert, stuur je acties om de crisis op te lossen en de acties om erover te communiceren bij. Monitor ook de pers en stuur je communicatieacties bij.
Debrief de betrokkenen: kijk terug (evaluatie) en vooruit (wat kan nog verbeterd worden indien iets dergelijks zich zou herhalen).
Gebruik: Evaluatie crisis

AFRONDEN

Schenk ook later in de week in nauwe samenwerking met het CLB aandacht aan het verlies door individuele en collectieve opvang van leerlingen, leerkrachten en ouders. Organiseer een permanentieregeling voor bereikbaarheid (telefonisch en in de onderwijsinstelling).
Zorg voor momenten om met de leerlingen te praten over hun gevoelens en te werken aan afscheid nemen. Bereid de uitvaart voor met de leerlingen.
Organiseer de aanwezigheid op de uitvaartplechtigheid en/of organiseer een alternatief in de onderwijsinstelling. Vang de leerlingen en leerkrachten na de uitvaart op om nog even na te praten.
Houd de ouders op de hoogte van de acties van de onderwijsinstelling tijdens de nazorg.
Wees alert voor signalen van moeilijk lopende verwerking, groepsfenomenen als idealisering van de dood, hype rond leven na de dood, lijdende levensvisie, mythologiseren van de overledene en grijp in (doe een beroep op het CLB).

Bezorg persoonlijke spullen terug aan de ouders.

Dit is tevens een gelegenheid om opnieuw met hen contact op te nemen en hen te steunen. Denk na over een blijvende plek voor de overledene (in samenspraak met de ouders).
Organiseer gerichte activiteiten om het rouwproces te bevorderen zoals schrijven, tekenen of werken met gevoelens (bv. herinneringsboom).
Laat leerlingen merken dat het leven doorgaat zonder echt een uitspraak te doen over het al dan niet voorbij zijn van het rouwproces. Vermijd uitspraken als: ‘genoeg geweend’. Heb respect voor het individuele verloop van het rouwproces. Hecht aandacht aan gevoelige momenten: verjaardag, schoolreis, opendeurdag, klasfoto, jaarovergang, 1 jaar later etc.

Documenten