Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bijstand slachtoffer

1 zieke stuur je naar het secretariaat, zij vangen hem/haar op in het EHBO-lokaal.
Bij meerdere zieken met gelijkaardige symptomen maak je een inventaris op en verwittig je de directie.
Gebruik: Stand-van-zaken
 
Verwittig de CLB-arts. Indien deze niet onmiddellijk bereikbaar is, verwittig een andere arts.
Verwittig in acute nood de 112.
Vraag hoe je in tussentijd de zieken het best behandelt.
Gebruik: Melding 112/artsen