Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

OUDERS VERDWENEN KIND

Licht de ouders onmiddellijk in.
Gebruik: Kernboodschappen ouders
 

POLITIE EN CHILD FOCUS

Verwittig (in overleg met de ouders) de politie.
Gebruik: Melding politie
Verwittig (in overleg met de ouders) Child Focus.
 

ALGEMEEN

Brief het onthaal.
Gebruik: Briefing onthaal
Bepaal je kernboodschappen voor de verschillende doelgroepen.
Gebruik: Kernboodschappen
 

Samen met het CLB

  • Vang medeleerlingen en personeelsleden op.
  • Vang eventuele broers/zussen op van het verdwenen kind die ook in de onderwijsinstelling of in de scholengroep zitten.
  • De directie licht de Algemeen Directeur/de scholengroep in.
  • De directeur van de onderwijsinstelling verwittigt de centrale communicatiedienst (02 790 93 06).
  • De scholengroep verwittigt de andere onderwijsinstellingen in de scholengroep.
    Gebruik: Kernboodschappen
 

LEERKRACHTEN

Organiseer een infomoment voor de leerkrachten, het secretariaat en niet onderwijzend (relevant) personeel van de onderwijsinstelling. Brief hen, bv. tijdens pauze, over wat er precies gebeurd is en hoe te communiceren met hun leerlingen. Vergeet ook niet de niet aanwezigen te contacteren. Richt het leerkrachtenlokaal zo in dat leerkrachten er steeds terecht kunnen voor een stand van zaken. Zorg dat een bepaalde contactpersoon altijd aanwezig is om de verdwijning op te volgen. Bij hem/haar kunnen ze dus terecht voor alle nieuwe info of eventuele tips van ouders/leerlingen die mee kunnen helpen in het opsporen van de verdwenen persoon. In het lokaal is er ook koffie voorzien en kunnen ze met de aanwezige leerkrachten even van gedachten wisselen. Verspreid (via e-mail, ad valvas, smart school) een interne nota voor alle leerkrachten.
Gebruik: Kernboodschappen, Modeldocument interne nota
 

LEERLINGEN

Informeer en vang de nauw betrokken leerlingen/klassen op in samenwerking met het CLB team en/of de interne leerlingenbegeleiding. Modereer de ventilatie van hun gevoelens. Organiseer (indien mogelijk) in overleg met het CLB een gemeenschappelijk infomoment voor de leerlingen van de onderwijsinstelling of laat de leerkrachten ze per klasgroep informeren.
Gebruik: Kernboodschappen
 

OUDERS

Stel een brief op voor de ouders van alle leerlingen van de onderwijsinstelling en laat deze verdelen door de klastitularissen. Je kan hen de brief meegeven tijdens een georganiseerd infomoment of later laten ronddragen door een secretariaatsmedewerker.
Gebruik: Kernboodschappen, Modelbrief ouders