Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Eerste melding

De leerkracht/de leerling die de verdwijning opmerkt, meldt dit zo snel mogelijk aan de directie/de leerkracht (die het op zijn beurt aan de directie meldt). Verzamel discreet en registreer zo veel mogelijk correcte en relevante informatie.
  • Wanneer en hoe? (aanleiding, omstandigheden, wie ontdekte het, …?)
  • Wat weten de leerlingen?
  • Heeft iemand iets verdachts opgemerkt?
  • Hoe was de gemoedstoestand van de leerling voor de verdwijning?
  • Heeft iemand nog tips omtrent de verdwijning?
Verwittig de CLB-directie.