Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Melding diefstal

​Een medewerker van de onderwijsinstelling ontdekt/vermoedt een diefstal/diefstallen op school:

 • De medewerker die een vermoeden heeft van diefstal binnen de onderwijsinstelling, meldt dit zo snel mogelijk aan de directeur/directie of het secretariaat.
 • De directeur stelt de volgende vragen aan de medewerker die het heeft gemeld: Wanneer en hoe (aanleiding, omstandigheden, wie ontdekte het, …)? 
 • Welke leerlingen zijn er bij betrokken? Wie is/zijn slachtoffer(s)? Wie is/zijn de (vermoedelijke) dader(s)?
 • Op welke schaal gebeurt het? (is het eenmalig of georganiseerd?)
 • Aan de beschuldigde(n)  vragen: Is dit de eerste keer dat je dit doet (op school)?
 • Aan de betrokken leerlingen vragen: Ben je al eerder het slachtoffer van diefstal geweest? Zijn er nog anders slachtoffers en/of daders?
 • Wat zijn de wensen van het slachtoffer?
 • De directeur verwittigt - afhankelijk van de ernst van de situatie - de politie.
  Gebruik: Melding politie
 • De directeur organiseert in overleg met de politie een controle.

De leerlingen in bezit van gestolen goederen worden apart genomen en ondervraagd door directeur (en eventueel politie).

Documenten