Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

INFORMEREN

Voor ondersteuning neem contact op met het GO! meldpunt: 0470 13 04 06
Voor perscommunicatie neem contact op met de Pers- en PR-verantwoordelijke: 02 790 93 89

LEERKRACHTEN

Confronteer het betrokken personeelslid met de klacht. Voer een gesprek met het leerkrachtenteam zonder uitspraak te doen over schuld/onschuld. Zorg voor ondersteuning van de leerkrachten door de externe preventiedienst. Geef hen een interne nota mee.
Gebruik: Briefing personeel, Modeldocument interne nota

LEERLINGEN

Licht, in samenspraak met het CLB, de medeleerlingen in.
Gebruik: Kernboodschappen

OUDERS

Licht de ouders van het slachtoffer persoonlijk in en nodig hen uit voor een gesprek.
Gebruik: Briefing ouders
Doe, in overleg met het slachtoffer en zijn/haar ouders, een aangifte bij de politie.
Gebruik: Melding politie
Overweeg volgende acties zijn:
  • Bel de ouders van de leerlingen uit de betrokken klas.
  • Stel een brief op voor alle ouders van alle leerlingen van de onderwijsinstelling en laat deze verdelen door de klastitularissen.
    Gebruik: Modeldocument biref ouders
  • Organiseer indien nodig een infoavond.

ONTHAAL

Brief - a.d.h.v. de eerste kernboodschap - de mensen die (telefonisch) in contact kunnen komen met de pers, met ouders van leerlingen, met derden,… over wat ze moeten doen met vragen en met externe personen die naar de onderwijsinstelling komen. Zorg voor een vlotte opvang.
Tip: geef hen bij voorkeur een schriftelijke briefing.
Gebruik: Briefing onthaal