Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

CLB

Bepaal i.s.m. het CLB de beste (gefaseerde) aanpak en voer bijvoorbeeld individuele gesprekken met slachtoffer(s) en pestkop(pen), groepsgesprekken met leerlingen, gesprekken met ouders en andere opvoeders, leerkrachten.

OUDERS

Neem persoonlijk contact op met de ouders van het slachtoffer. Betuig je medeleven en beklemtoon dat de school pestgedrag niet duldt. Licht toe hoe de school de situatie concreet zal aanpakken.
Gebruik: Kernboodschappen
Informeer de ouders van de leerlingen van de klas waarin stappen worden ondernomen.
Gebruik: Modelbrief ouders pesten
Betrek de ouders wanneer het gaat om cyberpesten aangezien dat vaak van thuis uit gebeurt maar met gevolgen in de onderwijsinstelling.
Gebruik: Modelbrief ouders cyberpesten

LEERKRACHTEN

Informeer/betrek de medewerkers over de pestproblematiek. Organiseer indien nodig een algemeen infomoment. Bespreek daarbij de maatregelen die worden genomen en rol die de leerkrachten daarin spelen.
Gebruik: Kernboodschappen, Modeldocument interne nota

SCHOLENGROEP

Breng de algemeen directeur van de scholengroep op de hoogte. De scholengroep verwittigt de andere scholen in de scholengroep.
Gebruik: Kernboodschappen

ONTHAAL

Brief de mensen die (telefonisch) in contact kunnen komen met de pers, met de ouders van leerlingen of met andere partijen, over hoe ze moeten reageren op vragen. Licht ook toe hoe ze personen die naar de onderwijsinstelling komen, moeten opvangen.
Gebruik: Briefing onthaal