Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Nazorg

EVALUATIE

Kijk hoe de crisis verder evolueert, stuur je acties om de crisis op te lossen en de acties om erover te communiceren bij. Monitor ook de pers en stuur je communicatieacties bij. Bespreek met het CLB de noodzaak van nazorg op langere termijn. Evalueer de crisis en de communicatieacties.
Gebruik: Evaluatie crisis

AFRONDEN CRISIS

Algemeen:
Hoe werd de crisis opgelost, welke maatregelen worden er genomen om soortgelijke crisissen in de toekomst te vermijden, zijn er nog andere gevolgen?
Intern:
Naar de medewerkers (CLB, secretariaat, leerkrachten, AD, …) die geholpen hebben om de crisis op te lossen (bedanken) en naar de leerkrachten en leerlingen (algemeen, over de gang van zaken).
Extern:
Naar ouders van leerlingen, pers, hulpdiensten, e.a.: hoe werd de crisis opgelost, welke maatregelen worden er genomen om soortgelijke crisissen in de toekomst te vermijden, zijn er nog andere gevolgen?
Gebruik: Afronden crisis