Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bijstand slachtoffer

Vang het slachtoffer op. Reageer rustgevend en empatisch, luister actief en vermijd sensatie.
Registreer zo veel mogelijk relevante informatie.
  • Wanneer en hoe (aanleiding, omstandigheden, …)?        
  • Wie is er op de hoogte van dit pestgedrag?
  • Welke leerlingen zijn hierbij betrokken?
  • Wat mag niet verteld/geweten worden/zijn door anderen?
Contacteer het CLB voor ondersteuning en breng de ouders van het slachtoffer op de hoogte.