Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting externen

De CLB-arts overlegt met de behandelende arts wie de melding aan de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid (meldingsplicht) van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid voor zijn rekening neemt.
Tijdens de kantooruren: de provinciale dienst Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid.
Buiten de kantooruren: 02 512 93 89
Gebruik: Melding infectiebestrijding
Informeer de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de onderwijsinstelling.
 
De (CLB-)arts houdt contact met de dienst Infectiebestrijding om op de hoogte te blijven van bijkomende maatregelen zoals een contactonderzoek en het opstarten van chemoprofylaxe (inenten van mogelijk besmette personen).