Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bijstand zieke

De ouders of een behandelende arts melden een (mogelijk) geval van meningitis: verwittig het CLB zodat de CLB-arts contact kan houden met de behandelende arts.
 
Alarmsymptomen doen zich voor in de onderwijsinstelling zelf:
 • Zonder de leerling(en) met alarmsymptomen af in het EHBO-lokaal.         
 • Verwittig onmiddellijk de huisarts of 112.
 • Doorverwijzing voor behandeling en voor onderzoek naar de onderliggende kiem is van erg groot belang bij (vermoedelijke) meningitis gezien het besmettingsrisico.

  Gebruik: Melding 112/artsen 

 • Verwittig onmiddellijk het CLB. De CLB-arts gaat over tot uitsluiting van de besmette kinderen van de onderwijsinstelling (vaak zijn besmette kinderen reeds te ziek om naar de onderwijsinstelling te komen).
 • Leg bijkomende hygiënemaatregelen op: goede hoest-, snuit- en nieshygiëne en een goede handhygiëne zijn altijd belangrijk in de preventie van overdracht van besmettelijke ziekten.
 • Communiceer deze hygiënemaatregelen.
 • Desinfecteer alle materialen besmet met secreties uit neus en keel.
  Gebruik: Hygiëne-desinfectie
 • Contacteer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer indien ook een leerkracht ziek is.