Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

Algemeen

Bepaal de verschillende doelgroepen met wie je moet communiceren over de maatregelen die worden genomen. Bepaal je kernboodschappen voor de verschillende doelgroepen.

Gebruik: Kernboodschappen

Scholengroep

De directeur licht de algemeen directeur in. De algemeen directeur, de directeur, de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur bekijken de situatie en nemen de nodige maatregelen. Verwittig de centrale communicatiedienst (02 790 93 06).

Onthaal

Brief het onthaal/de mensen die (telefonisch) in contact komen met de pers, met ouders van leerlingen, met andere partijen over wat ze moeten doen met vragen en met personen die naar de onderwijsinstelling komen aan de hand van de eerste kernboodschap. Brief hen bij voorkeur schriftelijk.

Gebruik: Briefing onthaal

Leerkrachten

Organiseer een infomoment voor alle leerkrachten. Brief hen, bv. tijdens de pauze, hoe te communiceren met hun leerlingen. Verspreid een interne nota voor alle leerkrachten (e-mail,ad valvas, Smartschool).

Gebruik: Kernboodschappen, Modeldocument interne nota

Leerlingen

Organiseer (indien de situatie ernstig is) een gemeenschappelijk infomoment voor alle leerlingen.

Gebruik: Kernboodschappen

Ouders

Licht de ouders in tijdens een infomomenten en/of via een brief die je meegeeft.

Gebruik: Kernboodschappen, Modelbrief verhuis naar containerklas, Modelbrief geen verhuis klas