Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Organiseer een infoavond

 • Organiseer een infoavond om de ouders op de hoogte te brengen over het verloop van de inschrijvingen.
 • Vertel de ouders duidelijk wat de spelregels zijn.
 • Is de plaats of de persoon primordiaal    
  Bijvoorbeeld, de eerste persoon in de rij staat al 4 dagen op de 1ste plaats om zijn zoon in te schrijven. Maar op de 2de plaats wisselen steeds 5 mensen elkaar af om hun 5 kinderen in te schrijven.
  Accepteer je dan als school de beurtrol of moet elke ouder steeds aanwezig blijven?
 • Licht hen kort in over welke scholen zich in de omgeving bevinden en wanneer zij hun inschrijvingen organiseren.
 • Schat aan de hand van de reacties en het aantal aanwezige ouders in of je eventuele problemen bij de inschrijvingen kunt verwachten.
 • Creëer de sfeer ‘We gaan elkaar dat niet aandoen’ en motiveer de ouders om niet te kamperen.
 • Geef feedback aan de scholengroep in verband met de eventuele problemen die kunnen optreden tijdens de inschrijvingen.
  Gebruik: Modelbrief na infoavond