Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De inschrijvingen

Hoe je ze kan laten verlopen

De inschrijvingen mogen geen minuut vroeger beginnen dan officieel bepaald. Laat mensen die al lange tijd staan aan te schuiven eventueel al binnen om 0u01's morgens op de dag van de inschrijvingen. Voorzie 's ochtends eventueel koffie e.d. Gebruik je gezond verstand! Als er een lijst is gemaakt door de ouders en je gaat deze gebruiken, kijk dan zeer nauw toe of de lijst correct en rechtvaardig werd opgesteld.
Gezien de ouders lange tijd hebben gewacht, zorg er dan voor dat er voldoende medewerkers aanwezig zijn om de inschrijvingen vlot te laten verlopen. Verwittig de ouders van de kinderen die op de wachtlijst staan en die het minste kans maken om binnen te geraken. Verwijs hen door naar bevriende scholen of scholen in de nabije omgeving.
Gebruik: Brief ouders bevestiging inschrijving
Gebruik: Modelbrief ouders wachtlijst