Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Crisiscel

 • Roep de crisiscel samen of stel een team samen om deze crisis te managen.
 • Ga na of je alle stappen uit het preventief stappenplan hebt uitgevoerd.
 • Vervolledig de stappen die je nog niet hebt afgemaakt.
 • Leg de rollen van de crisiscel-leden vast.
  Gebruik: Crisiscel.
 • Maak een korte samenvatting van de feiten, de betrokkenen, etc.
  Gebruik: Stand-van-zaken
  Leg een kernboodschap vast voor de eerste interne en externe communicatie (wat, waar, wie, wanneer & contactpersoon)
 • Richt een crisiscentrum in.
  Gebruik: Plaats en inrichting crisiscentrum
 • Richt ruimtes in voor de opvang van:
  • Familieleden
   Gebruik: Ruimte opvang familieleden      
  • Pers                                                                               
   Gebruik:
   Persruimte
 • Hou een logboek bij van alle ondernomen acties.
  Gebruik: Logboek