Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

Het CLB

Verwittig en betrek het CLB van uw scholengroep. Indien niet onmiddellijk bereikbaar, contacteer het secretariaat van het CLB centraal.
Betrek het CLB en overleg met hen gedurende het volledige proces. Verwittig hen zeker in het geval van een schorsing.

De dader(s)

Indien geen tussenkomst van politie: voer persoonlijke gesprekken met dader en slachtoffer & sanctioneer – volg de procedure (onmiddellijke) preventieve schorsing.

Betrokken leerling

Leef de procedures na: onmiddellijke preventieve schorsing kan enkel indien opgenomen in het schoolreglement. Indien enkel de preventieve schorsing is opgenomen in het schoolreglement dient u eerst de ouders of de meerjarige leerling te horen vooraleer de preventieve schorsing kan worden opgelegd.

Betrokken leerkracht

In geval van hoogdringendheid kan de raad van bestuur de preventieve schorsing onmiddellijk uitspreken met de verplichting het personeelslid onmiddellijk te horen.

De ouders

 • Informeer de ouders van de betrokkenen.
  Gebruik: Briefing ouders
 • Stel een brief op voor de ouders van alle leerlingen van de onderwijsinstelling en laat deze verdelen door de klastitularissen. Je kan hen de brief meegeven tijdens het georganiseerde infomoment of later laten ronddragen door een secretariaatsmedewerker.
  Gebruik: Kernboodschappen, Modelbrief ouders
 • Bel de ouders van de kinderen uit de betrokken klas(sen). Overweeg om eventueel voor hen een infomoment te organiseren of hen face-to-face te informeren.
 • Organiseer (indien nodig) een infomoment voor de opgevangen ouders of de ouders die bellen.
  Gebruik: Kernboodschappen

Onthaal

Brief - a.d.h.v. de eerste kernboodschap - de mensen die (telefonisch) in contact kunnen komen met de pers, met ouders van leerlingen, met derden, … over wat ze moeten doen met vragen en met externe personen die naar de onderwijsinstelling komen. Zorg voor een vlotte opvang.
Tip: geef hen bij voorkeur een schriftelijke briefing.
Gebruik: Briefing onthaal  

De scholengroep

Breng de algemeen directeur van de scholengroep op de hoogte. De scholengroep verwittigt de andere scholen in de scholengroep.
Gebruik: Kernboodschappen
Verwittig en betrek de preventieadviseur van uw scholengroep. Indien deze niet onmiddellijk bereikbaar is, contacteer het secretariaat van de preventiedienst: 02 790 93 69.
De preventieadviseur verwittigt de preventieadviseur-coördinator.
Check met de juridische dienst wat wel (en hoe)/niet mag gecommuniceerd worden.

De leerkrachten - Het personeel

 • Verspreid een interne nota voor alle leerkrachten (e-mail, ad valvas, Smartschool)
  Gebruik: Kernboodschappen, Modeldocument interne nota
 • Organiseer een infomoment voor alle leerkrachten. Brief hen, bv. tijdens de pauze, hoe te communiceren met hun leerlingen. Geef hen deze informatie op papier mee en zeg dat ze hier niet mogen van afwijken.
  Gebruik: Briefing leerkrachten
 • Informeer of er die dag speciale activiteiten plaatsvinden in de school en annuleer ze indien niet gepast gezien de situatie.

De leerlingen

 • Vang de andere niet betrokken leerlingen (uit de klas)/getuigen van het geweld op.
  Gebruik: Opvang getuigen
 • Organiseer (indien mogelijk) een gemeenschappelijk infomoment voor alle leerlingen.
  Gebruik: Kernboodschappen