Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Nazorg

Evaluatie

 • Kijk hoe de crisis verder evolueert, stuur je acties om de crisis op te lossen en de acties om erover te communiceren bij.
 • Monitor ook de pers en stuur je communicatieacties bij.
 • Evalueer de crisis en de communicatieacties.
  Gebruik: Evaluatie crisis

Afronden intern

 • Rond het verhaal af:
  Intern: (naar de medewerkers van het CLB, secretariaat; leerkrachten, AD, …) is het belangrijk de crisis af te ronden & betrokkenen te bedanken voor hun inzet.
  Bespreek met het CLB de noodzaak van nazorg op langere termijn.
  Gebruik: Afronden crisis, Modeldocument interne nota opvolging

Afronden extern

 • Rond het verhaal af:
  Extern: naar ouders van leerlingen, pers, hulpdiensten, …
  Gebruik: Afronden crisis, Modelbrief ouders opvolging