Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bijstand slachtoffer

  • Isoleer slachtoffer(s).
  • Isoleer de dader(s) zodat hij/zij niemand meer kan/kunnen verwonden. Doe dit zonder geweld te gebruiken.
  • Verwittig de EHBO-verantwoordelijke van de school. Hij/zij geeft de eerste zorgen en beslist om al dan niet een arts te verwittigen.
  • Verwittig in acute nood de 112.
    Gebruik: Melding 112/artsen
  • Indien er een opname in het ziekenhuis is, stuur een interne leerlingenbegeleider mee.
  • Verwittig indien nodig de politie.
    Gebruik: Melding politie