Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

ONTHAAL

 • Brief het onthaal/de mensen die (telefonisch) in contact komen met de pers, met ouders van leerlingen of met andere partijen over wat ze moeten doen met vragen en met personen die naar de onderwijsinstelling komen, aan de hand van de eerste kernboodschap. Brief hen bij voorkeur schriftelijk.

  Gebruik: Briefing onthaal

LEERKRACHTEN

De directeur informeert de medewerkers over de fraude en de getroffen maatregelen:

 • Organiseer een infomoment en/of verspreid een interne nota:
  Gebruik: Modeldocument interne nota

SCHOLENGROEP

 • Informeer het college van directeurs tijdens een infomoment en/of interne nota.

  Gebruik: Modeldocument nota scholengroep

LEERLINGEN

 • Laat klastitularissen hun leerlingen informeren.
  Gebruik: Kernboodschappen

OUDERS

 • Informeer ouders indien het om zichtbare fraude/maatregelen gaat (bv. ontslag directeur of leerkracht).
  Gebruik: Modelbrief ouders